Không thể gia hạn C

Không thể / không thể mở rộng ổ đĩa c trong Windows Server 2019.

Không thể mở rộng ổ C trên Windows Server 2019 Sau khi chạy máy chủ trong một khoảng thời gian, bạn cần duy trì các ổ đĩa, ví dụ: tạo, xóa, định dạng, thu nhỏ và mở rộng phân vùng. Để làm điều này, Windows Server 2019 có… Tìm hiểu thêm