Blog

Thay đổi kích thước ổ đĩa hệ điều hành

Cách thay đổi kích thước, thu nhỏ và mở rộng phân vùng HĐH trên Windows Server 2012?

Windows Server 2012 Thay đổi kích thước phân vùng hệ điều hành Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng hệ điều hành trên Windows Server 2012 (R2), thu nhỏ và mở rộng âm lượng phân vùng HĐH mà không mất dữ liệu. Hạn chế thay đổi kích thước phân vùng HĐH bằng DM Để quản lý thiết bị lưu trữ, Microsoft ' Đọc Thêm

Bài nổi bật
Mở rộng hệ thống dành riêng

Làm cách nào để thay đổi kích thước / mở rộng phân vùng dành riêng cho hệ thống Windows Server 2012?

Windows Server 2012 Thay đổi kích thước / Mở rộng phân vùng dành riêng cho hệ thống Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng dành riêng cho hệ thống trên Windows Server 2012 R2. Thu nhỏ ổ C hoặc ổ D để mở rộng phân vùng dành riêng cho hệ thống mà không mất dữ liệu. Không thể mở rộng phân vùng dành riêng cho hệ thống Đọc Thêm

Bài nổi bật
Công cụ phân vùng đĩa

Công cụ phân vùng đĩa an toàn nhất và nhanh nhất cho máy chủ windows 2012.

Công cụ phân vùng đĩa cho Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu công cụ phân vùng đĩa tốt nhất cho Windows Server 2012 (R2), phần mềm phân vùng nhanh nhất và an toàn nhất cho Server 2012, 2016, 2019. Đĩa cứng là thành phần không thể thiếu đối với máy chủ Đọc Thêm

Bài nổi bật
Tăng kích thước phân vùng

Cách giảm và tăng kích thước phân vùng trên Windows Server 2012?

Giảm / Tăng kích thước phân vùng trên Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu cách giảm và tăng kích thước phân vùng trên Windows Server 2012 (R2) mà không mất dữ liệu. Kéo và thả để thay đổi kích thước phân vùng. Công cụ gốc và bên thứ 3 để thay đổi kích thước phân vùng Đọc Thêm

Bài nổi bật
Ngoài không gian

Làm thế nào để sửa lỗi ổ C ra khỏi vấn đề không gian trên Windows Server 2012?

Windows Server 2012 Ổ đĩa C hết dung lượng Bài viết này giới thiệu giải pháp hoàn chỉnh cách khắc phục ổ C hết dung lượng Windows Server 2012 R2 dễ dàng. Bước 1 - giải phóng không gian đĩa (bắt buộc) Ổ đĩa C Đọc Thêm

Bài nổi bật
Thay đổi kích thước phân vùng hệ thống

Cách thay đổi kích thước / thu nhỏ phân vùng hệ thống trên Windows Server 2012?

Windows Server 2012 Thay đổi kích thước / thu nhỏ khối lượng hệ thống Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng hệ thống trên Windows Server 2012 R2. Thu hẹp phân vùng hệ thống để tạo ổ đĩa D (E) mới hoặc mở rộng mà không mất dữ liệu. Thay đổi kích thước phân vùng hệ thống bằng Quản lý đĩa Đọc Thêm

Bài nổi bật
Dung lượng đĩa thấp

Cách khắc phục sự cố ổ đĩa C thấp Windows Server 2012?

Windows Server 2012 vấn đề không gian đĩa thấp Bài viết này cho thấy cách loại bỏ Windows Server 2012 cảnh báo / cảnh báo / thông báo không gian đĩa thấp và cách khắc phục hoàn toàn sự cố không gian đĩa thấp trên Server 2012 (R2). Tại sao ổ C lại chạy chậm trên đĩa Đọc Thêm

Bài nổi bật

Cách thay đổi kích thước phân vùng trên Windows Server 2012?

Thay đổi kích thước phân vùng cho Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước của phân vùng đĩa trên Windows Server 2012 mà không mất dữ liệu. Điều chỉnh kích thước âm lượng cho Server 2012 chỉ bằng cách kéo và thả. Ổ đĩa C không gian đĩa thấp Đọc Thêm

Bài nổi bật