Blog

Không thể mở rộng âm lượng

Lý do / Giải pháp - không thể mở rộng âm lượng trên Windows Server 2012.

Không thể mở rộng âm lượng trong Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu lý do tại sao không thể mở rộng âm lượng trong Windows Server 2012 (R2) Quản lý đĩa và phải làm gì nếu không thể mở rộng phân vùng đĩa với nó. Trong khoảng Server 2012 Tính năng Mở rộng âm lượng Tương tự… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
MBR đến GPT

Cách chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2012?

Chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2012 (R2) Bài viết này giới thiệu cách chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2012 (R2) mà không mất dữ liệu. Thay đổi đĩa MBR thành GPT với dấu nhắc lệnh mbr2gpt và partition editor Chuyển đổi MBR… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
Chuyển đổi MBR GPT

Cách chuyển đổi MBR sang đĩa GPT trên Windows Server 2016?

Chuyển đổi đĩa MBR sang GPT trên Windows Server 2016 Bài viết này giới thiệu cách chuyển đổi MBR sang GPT trên Windows Server 2016 với mbr2gpt. Các bước chi tiết để thay đổi đĩa MBR sang GPT mà không mất dữ liệu. Làm thế nào để chuyển đổi MBR sang… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
Giải phóng không gian

Cách cài đặt và chạy Disk Cleanup trên Windows Server 2012?

Windows Server 2012 (R2) Dọn ổ đĩa Bài viết này giới thiệu cách cài đặt, bật và chạy Disk Cleanup trên Windows Server 2012 (R2). Sử dụng Disk Cleanup (cleanmgr.exe) để xóa và lấy lại dung lượng đĩa. Server 2012 Tiện ích Disk Cleanup Tương tự… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
Di chuyển phân vùng

Cách di chuyển phân vùng trên Windows Server 2012?

Di chuyển phân vùng ổ cứng trên Windows Server 2012 Bài viết này cho thấy làm thế nào để di chuyển phân vùng trên Windows Server 2012 (R2). Di chuyển vị trí ổ cứng và chuyển khối lượng phân vùng sang đĩa khác mà không bị mất dữ liệu. Không thể di chuyển phân vùng trong Disk Management… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
Di chuyển phân vùng

Cách di chuyển phân vùng trên Windows PC và máy chủ?

Giải pháp đầy đủ để di chuyển phân vùng trên Windows PC & Server Bài viết này giới thiệu cách di chuyển phân vùng trên Windows 10/8/7/Vista/XP và Server 2019/2016/2012/2008/2003 R2. Di chuyển vị trí phân vùng sang trái, sang phải, đến cuối đĩa hoặc di chuyển ổ đĩa… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
Mở rộng Khối lượng

Cách mở rộng âm lượng trên Windows Server 2012 R2?

Mở rộng âm lượng trên Windows Server 2012 R2 Bài viết này giới thiệu cách mở rộng âm lượng trên Windows Server 2012 (R2) với công cụ Quản lý đĩa gốc, nếu bạn không thể mở rộng phân vùng đĩa bằng nó, hãy chạy máy chủ partition editor phần mềm. Giới thiệu về Mở rộng âm lượng… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật
Thu nhỏ ổ C

Làm thế nào để thu nhỏ hệ thống ổ C trên Windows Server 2012 R2?

Thu hẹp hệ thống C trên Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu cách thu nhỏ C: drive on Windows Server 2012 R2, thu nhỏ phân vùng hệ thống bằng Disk Management và phần mềm phân vùng đĩa. Trong những trường hợp này, bạn có thể giảm phân vùng hệ thống… Tìm hiểu thêm

Bài nổi bật