Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (Nhật EULA,) là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một thực thể) sau này được gọi là Công ty TNHH Công nghệ NUIBI Trùng Khánh và Công ty TNHH Công nghệ NUIBI Trùng Khánh sau này được gọi là Công nghệ NUIBI Trùng Khánh Công ty TNHH Ltd cho sản phẩm phần mềm NIUBI Partition Editor sau này được gọi là PHẦN MỀM PHẦN MỀM. Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng PHẦN MỀM, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của EULA này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, không mua, cài đặt hoặc sử dụng PHẦN MỀM. Cài đặt và sử dụng PHẦN MỀM biểu thị sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giấy phép.

Trùng Khánh NUIBI Technology Co., Ltd có thể có bằng sáng chế, ứng dụng bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến vấn đề trong tài liệu này. Việc cung cấp tài liệu này không cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào cho các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác.

Luật bản quyền và các điều ước quốc tế về bản quyền, cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác bảo vệ PHẦN MỀM. PHẦN MỀM được cấp phép, không được bán.

KHAI THÁC. CẤP GIẤY PHÉP.

EULA này cấp GIẤY PHÉP các quyền sau:

PHÉP có thể sử dụng PHẦN MỀM này. Sử dụng phần mềm trực tuyến của Phần mềm có nghĩa là LICENSE đã tải, cài đặt hoặc chạy PHẦN MỀM trên máy trạm hoặc máy chủ (sau này được gọi là máy tính của Máy tính hay Máy tính của Máy tính). PHẦN MỀM đã đăng ký có thể không được thuê hoặc cho thuê. Không ai hoặc công ty có thể tính phí cho việc phân phối phiên bản PHẦN MỀM này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ bản quyền.

  • Một giấy phép của Phiên bản Chuyên nghiệp hoặc Phiên bản Máy chủ và được đăng ký trên 1 hoặc 2 máy tính hoặc máy chủ.
  • Một giấy phép của Phiên bản doanh nghiệp có thể được đăng ký trên PC và máy chủ không giới hạn trong phạm vi tổ chức của bạn.
  • Một giấy phép của Technician Edition có thể được đăng ký và sử dụng bởi một kỹ thuật viên, trong khi Technician Edition Ultimate có thể được đăng ký và sử dụng bởi các kỹ thuật viên không giới hạn trong toàn công ty của bạn.

PHÉP không được chuyển PHẦN MỀM từ máy tính này sang máy tính khác nếu PHẦN MỀM đã được cài đặt và đăng ký trên máy tính.

PHÉP có thể sử dụng PHẦN MỀM này tuân thủ tất cả các luật hiện hành và không nhằm mục đích bất hợp pháp. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, sử dụng, hiển thị hoặc phân phối PHẦN MỀM này cùng với tài liệu mang tính khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, lạm dụng, lăng mạ, phân biệt đối xử hoặc thể hiện định kiến ​​dựa trên tôn giáo, di sản sắc tộc, tuổi bị nghiêm cấm.

KHAI THÁC. MÔ TẢ QUYỀN VÀ GIỚI HẠN KHÁC.

LICENSE không được đảo ngược kỹ sư, biên dịch lại và tháo gỡ, sửa đổi, dịch PHẦN MỀM và thực hiện mọi nỗ lực để khám phá mã nguồn của PHẦN MỀM.

GIẤY PHÉP không được chuyển nhượng, bán, bán lại, chào bán hoặc phân phối PHẦN MỀM. Việc bán và phân phối các bản sao của PHẦN MỀM này đều bị nghiêm cấm. EULA này vi phạm việc bán, cho mượn, thuê, cho thuê, mượn hoặc chuyển giao việc sử dụng các bản sao của Nhóm PHẦN MỀM trừ khi được cho phép bởi các điều khoản và / hoặc điều kiện của một thỏa thuận riêng được ký bởi Trùng Khánh NUIBI Technology Co. , Ltd.

XUẤT KHẨU. TỪ CHỐI BẢO HÀNH.

PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÂN PHỐI NHƯ VẬY. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH NÀO BẤT KIND LOẠI HÌNH NÀO ĐƯỢC R OR RÀNG HAY NGỤ Ý. BẠN SỬ DỤNG RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. Công ty TNHH Công nghệ Trùng Khánh NUIBI SILL KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ đối với MẤT DỮ LIỆU, THIỆT HẠI, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC BẤT KIND LOẠI HÌNH NÀO KHÁC KHI SỬ DỤNG HOẶC XÁC NHẬN PHẦN MỀM NÀY.

KHAI THÁC. HỖ TRỢ PHẦN MỀM.

Hỗ trợ sẽ được cung cấp qua e-mail hoặc Live Chat. Các câu hỏi liên quan đến việc cài đặt và sử dụng phần mềm nên được gửi qua e-mail tới [Email protected] Nếu bạn có thắc mắc về việc mua hoặc cập nhật sản phẩm của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [Email protected]

Trùng Khánh NUIBI Technology Co., Ltd. bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây. https://www.hdd-tool.com là trang web chính thức của NIUBI Partition Editor.