Công nghệ hủy theo ý muốn

Hủy bỏ hoạt động liên tục một cách an toàn

Tại sao công nghệ này là quan trọng và hữu ích?

Với sự giúp đỡ của Chế độ ảo công nghệ, tất cả các hoạt động bạn làm sẽ được liệt kê là đang chờ xử lý và phân vùng đĩa thực sẽ không được sửa đổi cho đến khi bạn nhấp Apply xác nhận. Trước khi nhấp Apply để xác nhận, bạn có thể dễ dàng hủy các thao tác không mong muốn và làm lại các thao tác mà bạn đã hủy do nhầm lẫn.

Nếu bạn nhận ra rằng bạn đã làm gì đó sai sau khi nhấp Apply để xác nhận, phải làm gì? Các phần mềm phân vùng khác không cho phép hủy các thao tác sai từ đầu hoặc trên 50%, vì việc hủy khiến một phần tham số của đĩa, phân vùng hoặc tệp liên quan không thể sửa đổi được. Trong trường hợp đó, Hệ điều hành, phân vùng và tệp của bạn sẽ bị hỏng. Với sự trợ giúp của công nghệ Hủy theo ý muốn độc đáo, NIUBI Partition Editor cho phép hủy bỏ các hoạt động đang diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Công nghệ hủy theo ý muốn hoạt động như thế nào?

Sau khi bạn nhấp Apply trên cùng bên trái của NIUBI Partition Editor cửa sổ chính, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Sau khi xác nhận, chương trình sẽ bắt đầu thực thi và hiển thị cho bạn tiến trình trong cửa sổ bật lên. Bạn chỉ cần nhấp vào Hủy bỏ .

Hủy bỏ

Xem video cách thức hoạt động của công nghệ Hủy theo ý muốn:

Video guide