Thuật toán di chuyển tệp duy nhất

Di chuyển và thay đổi kích thước phân vùng nhanh hơn 30% - 300%

Tại sao thuật toán này quan trọng và hữu ích?

Khi thay đổi kích thước phân vùng được phân bổ, đôi khi chỉ cần sửa đổi một số tham số. Nếu bạn thu nhỏ phân vùng về phía bên phải hoặc di chuyển vị trí của phân vùng, tất cả các tệp trong phân vùng này sẽ được chuyển đến vị trí mới. Càng nhiều tập tin trong đó, thời gian di chuyển càng lâu. Một thuật toán tốt là rất quan trọng để tiết kiệm thời gian đặc biệt là khi có số lượng lớn tệp trong phân vùng.

Một điểm khác, một số thao tác không thể được thực hiện trong Windows, chúng phải được thực thi sau khi khởi động lại vào chế độ PreOS. Điều đó có nghĩa là ngoại tuyến đến một máy chủ. Do đó, sẽ tốt hơn nhiều nếu những thao tác này có thể được thực hiện với ít thời gian hơn. Nhờ thuật toán di chuyển tệp duy nhất, NIUBI Partition Editor is Nhanh hơn 30% đến 300% trong khi di chuyển và thay đổi kích thước phân vùng.

Làm thế nào để xác định benefit?

Bạn sẽ không tìm thấy sự khác biệt về thời gian nếu bạn không so sánh với các công cụ khác. Cách tốt nhất là chạy máy ảo và tạo ảnh chụp nhanh hoặc điểm kiểm tra. Sau đó so sánh các công cụ này trong cùng một môi trường với bộ đếm thời gian.