Không thể thu nhỏ phân vùng Win10

Lý do và giải pháp của việc không thể thu nhỏ phân vùng thể tích trong windows 10.

Windows 10 không thể thu nhỏ phân vùng thể tích - giải pháp Tại sao không thể thu nhỏ phân vùng trong Windows 10 Nếu bạn mới cài đặt Windows 10 sang đĩa cứng mới nhưng quên tạo phân vùng, bạn sẽ nhận được một ổ C: duy nhất và hệ thống được bảo lưu… Tìm hiểu thêm