Không thể thu nhỏ âm lượng

Không thể thu nhỏ ổ đĩa c trong Windows Server 2012 DM.

Windows Server 2012 không thể thu nhỏ âm lượng Bài viết này giới thiệu tại sao không thể thu nhỏ âm lượng trong Windows Server 2012 (R2) Quản lý Đĩa và phải làm gì nếu không thể thu nhỏ ổ C hoặc giảm các phân vùng khác bằng tiện ích tích hợp sẵn. Không thể thu nhỏ… Tìm hiểu thêm

Không thể thu nhỏ phân vùng Win10

Lý do và giải pháp của việc không thể thu nhỏ phân vùng thể tích trong windows 10.

Windows 10 không thể thu nhỏ phân vùng thể tích - giải pháp Tại sao không thể thu nhỏ phân vùng trong Windows 10 Nếu bạn mới cài đặt Windows 10 sang đĩa cứng mới nhưng quên tạo phân vùng, bạn sẽ nhận được một ổ C: duy nhất và hệ thống được bảo lưu… Tìm hiểu thêm