Dung lượng đĩa thấp

Giải phóng không gian trong Windows Server 2003

Làm thế nào để làm sạch không gian đĩa và giải phóng không gian trong Windows Server 2003? Giải pháp hoàn chỉnh giải phóng không gian đĩa và khắc phục sự cố không gian đĩa thấp cho Windows 2003 Máy chủ. … Tìm hiểu thêm