Mở rộng ổ D

Cách mở rộng ổ đĩa D trên Windows PC và máy chủ?

Mở rộng phân vùng ổ D trên Windows PC và Máy chủ Khi ổ C hệ thống sắp hết dung lượng, nhiều người muốn mở rộng nó mà không bắt đầu lại. Trong khi đó, đôi khi bạn cần mở rộng các ổ đĩa khác, bài viết này giới thiệu cách… Tìm hiểu thêm