Mở rộng ổ cứng

3 tùy chọn để mở rộng phân vùng ổ C trên Windows 10 với các bước chi tiết.

3 tùy chọn để mở rộng Windows 10 Phân vùng ổ C Mở rộng ổ C bằng cách xóa D Windows 10 Disk Management tích hợp chức năng Mở rộng Khối lượng có thể được sử dụng để mở rộng ổ C hoặc bất kỳ phân vùng dữ liệu nào. Tuy nhiên, có điều kiện tiên quyết:… Tìm hiểu thêm