PartitionMagic

Thay thế tốt nhất của partition magic cho Windows server 2016.

Partition Magic cho Windows Server 2016 Quên Partition Magic PartitionMagic ban đầu được thực hiện bởi PowerQuest, một công ty phần mềm sản xuất phần mềm tiện ích để quản lý lưu trữ dữ liệu máy tính. Partition Magic chỉ hỗ trợ Windows 2000 và XP SP1 / SP2. Có một phiên bản khác cho… Tìm hiểu thêm