Phân chia lại Server 2012

Làm thế nào để phân vùng lại ổ cứng Windows Server 2012?

Windows Server 2012 phân vùng lại ổ cứng Bài viết này giới thiệu cách phân vùng lại ổ đĩa trên Windows Server 2012 R2. phân vùng lại Server 2012 ổ đĩa mà không làm mất dữ liệu. Phân vùng lại với Server 2012 Disk Management Như chúng ta đã biết, dung lượng của C:… Tìm hiểu thêm