Mở rộng ổ C

Cách thay đổi kích thước phân vùng trong Windows Server 2003?

Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng trong Windows Server 2003 (R2). Là phần mềm phân vùng máy chủ an toàn nhất, NIUBI Partition Editor giúp thay đổi phân vùng phân vùng và giữ nguyên dữ liệu. Chi tiết Windows Server 2003 các bước thay đổi kích thước phân vùng. … Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để thay đổi kích thước Windows Phân vùng 2003 mà không mất dữ liệu?

Ngày càng có nhiều bản cập nhật và ứng dụng được cài đặt vào Windows 2003 Phân vùng hệ thống máy chủ, bộ đệm trình duyệt, tệp tạm thời và điểm khôi phục của Windows bảo vệ hệ thống cũng có thể ăn hết dung lượng trống của bạn một cách nhanh chóng. Khi ổ C hệ thống hết… Tìm hiểu thêm