Không thể thu nhỏ âm lượng

Không thể thu nhỏ ổ đĩa c trong Windows Server 2012 DM.

Windows Server 2012 không thể thu nhỏ âm lượng Bài viết này giới thiệu tại sao không thể thu nhỏ âm lượng trong Windows Server 2012 (R2) Quản lý Đĩa và phải làm gì nếu không thể thu nhỏ ổ C hoặc giảm các phân vùng khác bằng tiện ích tích hợp sẵn. Không thể thu nhỏ… Tìm hiểu thêm

Vặn nhỏ âm lượng

Giải pháp không thể thu nhỏ ổ đĩa c trong Windows 10/8/7/ Vista

Không thể thu nhỏ âm lượng C trong Windows 10/8/7/ Vista Tốt hơn cũ Windows XP, Windows Vista được tích hợp các chức năng nâng cao trong Quản lý đĩa để thay đổi kích thước khối lượng. Windows 7/8/10 kế thừa các chức năng Thu nhỏ Âm lượng và Mở rộng Âm lượng. Thu nhỏ Âm lượng rất hữu ích… Tìm hiểu thêm