Thay đổi kích thước phân vùng Máy chủ 2012

Cách thay đổi kích thước / mở rộng phân vùng đĩa trên Windows Server 2012?

Thay đổi kích thước / Mở rộng phân vùng đĩa trên Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước phân vùng đĩa trên Windows Server 2012 (R2). Thu nhỏ và mở rộng phân vùng đĩa trên Server 2012 mà không làm mất dữ liệu hoặc cài đặt lại hệ điều hành. Thay đổi kích thước phân vùng đĩa với Server 2012… Tìm hiểu thêm

Không thể mở rộng âm lượng

Lý do / Giải pháp - không thể mở rộng ổ C trên Windows Server 2012.

Không thể / không thể mở rộng ổ C trên Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu lý do tại sao bạn không thể mở rộng ổ C với Windows Server 2012 (R2) Quản lý Đĩa và phải làm gì khi không thể mở rộng ổ C. Giới thiệu về Mở rộng… Tìm hiểu thêm