Hướng dẫn trực tuyến

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa với NIUBI Partition Editor?

bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng và chọn trên mạngChange Drive Letter".

Thay đổi ký tự ổ đĩa

bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chọn ký tự ổ đĩa có sẵn.

Chọn một chữ cái

bước 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.