Hướng dẫn trực tuyến

làm thế nào để change drive letter với NIUBI Partition Editor?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng và chọn “Change Drive Letter".

Change drive letter

Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chọn ký tự ổ đĩa có sẵn.

Chọn một chữ cái

Bước 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.