Hướng dẫn trực tuyến

Cách gắn nhãn phân vùng với NIUBI Partition Editor?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng và chọn “Thay đổi Nhãn".

Thay đổi Nhãn

Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, nhập nhãn vào phân vùng này.

Khối lượng nhãn

Bước 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn “Apply”Ở trên cùng bên trái để thực thi, đã xong.