Hướng dẫn trực tuyến

Cách gắn nhãn phân vùng với NIUBI Partition Editor?

bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng và chọn trên mạngThay đổi Nhãn".

Thay đổi Nhãn

bước 2: Trong cửa sổ bật lên, nhập nhãn vào phân vùng này.

Khối lượng nhãn

bước 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn vàoApplyĐể trên cùng bên trái để thực hiện, thực hiện.