Hướng dẫn trực tuyến

Làm cách nào để thay đổi trạng thái đĩa trực tuyến hoặc ngoại tuyến với NPE?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào đĩa và chọn “Thay đổi trạng thái thành ngoại tuyến”.

Thay đổi ngoại tuyến

Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo:

Xác nhận thay đổi

Bước 2: Nếu bạn chắc chắn thay đổi đĩa ngoại tuyến, hãy xác nhận thao tác này.

Trạng thái ngoại tuyến

Bạn có thể thay đổi bất kỳ đĩa ngoại tuyến trực tuyến một lần nữa dễ dàng.

Thay đổi trực tuyến