Hướng dẫn trực tuyến

Cách kiểm tra phân vùng với NIUBI Partition Editor?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng bạn muốn kiểm tra và chọn “Kiểm tra khối lượng".

Kiểm tra âm lượng

Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chọn một hoặc cả hai tùy chọn.

Chọn để kiểm tra

Bước 3: Nhấp chuột OK, thao tác kiểm tra sẽ bắt đầu mà không thực hiện từ cửa sổ chính của chương trình này.

Kiểm tra khối lượng