Hướng dẫn trực tuyến

Cách dọn đĩa bằng NIUBI Partition Editor?

Lưu ý: chức năng này khác với Windows Dọn dẹp tiện ích để giải phóng không gian đĩa. Dọn dẹp đĩa trong NPE được sử dụng để Xóa dữ liệu và chuyển đổi đĩa này thành chưa được khởi tạo (hoàn toàn sạch sẽ).

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào đĩa và chọn “Dọn dẹp đĩa".

Dọn dẹp đĩa

Bước 2: Bạn sẽ thấy thông báo cảnh báo, nhấp vào nếu bạn muốn tiếp tục, nếu không thì nhấp Không để hủy bỏ.

Tin nhắn cảnh báo

Tất cả các phân vùng trong đĩa này sẽ là xóa và đĩa này sẽ được thay đổi thành chưa được khởi tạo.

Đĩa chưa được khởi tạo