Hướng dẫn trực tuyến

Cách chuyển đổi MBR sang GPT với NIUBI Partition Editor?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào đĩa bạn muốn chuyển đổi và chọn “Chuyển đổi sang đĩa GPT".

Chuyển đổi MBT sang GPT

Bước 2: Xác nhận nếu bạn chắc chắn chuyển đổi sang GPT.

Xác nhận chuyển đổi

Bước 3: Nhấn và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.

Lưu ý: Phiên bản hiện tại không thể chuyển đổi đĩa MBR với hệ thống phân vùng đến GPT.