Hướng dẫn trực tuyến

Cách chuyển đổi phân vùng Chính thành Hợp lý với NIUBI Partition Editor?

BƯỚC 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng Chính và chọn “Convert to Logical".

Chuyển đổi phân vùng chính

BƯỚC 2: Xác nhận thao tác này.

Xác nhận chuyển đổi

BƯỚC 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.