Hướng dẫn trực tuyến

Cách chuyển đổi phân vùng hợp lý thành Chính với NIUBI Partition Editor?

BƯỚC 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng lôgic và chọn “Convert to Primary".

Chuyển đổi phân vùng logic

BƯỚC 2: Xác nhận thao tác này.

Xác nhận chuyển đổi

BƯỚC 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.