Hướng dẫn trực tuyến

Cách sao chép phân vùng với NIUBI Partition Editor?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng bạn muốn sao chép và chọn “Copy Volume".

Copy volume

Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chọn một Không được gán không gian như phân vùng mục tiêu.

Chọn mục tiêu

Bước 3: Nhấp chuột Sau để tiếp tục, trong cửa sổ tiếp theo bấm vào Kết thúc để sử dụng các thiết lập mặc định. Người dùng nâng cao có thể thực hiện các thao tác này:

  1. Nhập kích thước âm lượng hoặc kéo viền trái / phải của phân vùng này để thay đổi kích thước phân vùng.
  2. Chọn ký tự ổ đĩa
  3. Chọn loại phân vùng là Hợp lý hoặc Chính.

Thay đổi kích thước phân vùng

Kéo để thay đổi kích thước

Bước 4: Nhấp chuột Kết thúc và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.

Lưu ý: các hoạt động được liệt kê trong Hoạt động chờ xử lý ở phía dưới bên trái và được đánh dấu là  yêu cầu máy tính khởi động lại để thực thi.

Thực thi sao chép