Hướng dẫn trực tuyến

Làm thế nào để tạo ra NIUBI Partition Editor đĩa khởi động?

Bước 1: chạy NIUBI Partition Editor, Click Tạo phương tiện có thể khởi động trên cùng bên trái.

Đĩa khởi động NPE

Bước 2: Tạo Trình hướng dẫn phương tiện có thể khởi động sẽ được khởi chạy, chỉ cần nhấp Sau để tiếp tục.

Trình hướng dẫn phương tiện có thể khởi động

Bước 3: Chỉ cần nhấp Sau sử dụng đường dẫn mặc định để máy tính để bàn, hoặc click Xem để thay đổi vị trí đầu ra.

Đầu ra mặc định

Đợi vài phút, NIUBI Partition Editor Tập tin ISO sẽ được tạo ra.

ISO khởi động NPE

Bạn có thể sử dụng Windows tích hợp tiện ích “Ghi ra đĩa” hoặc phần mềm của bên thứ 3 để ghi NIUBI Partition Editor ISO. Học hỏi Cách ghi NPE ISO vào đĩa CD / DVD hoặc USB.