Hướng dẫn trực tuyến

Cách tạo phân vùng với NIUBI Partition Editor?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào bất kỳ Không được gán khoảng trắng và chọn “Tạo tập".

Tạo phân vùng

Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ không gian Unallocated và sử dụng tất cả các cài đặt mặc định, chỉ cần nhấp vào OK.

Tạo âm lượng

Đối với người dùng nâng cao, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  1. Thêm một nhãn (tên) cho phân vùng mới này.
  2. Chọn một ký tự ổ đĩa
  3. Chọn hệ thống tập tin
  4. Chọn kích thước cụm
  5. Chọn loại phân vùng là Chính hoặc Hợp lý

Nếu bạn muốn sử dụng một phần của không gian chưa phân bổ để tạo phân vùng mới, bạn có thể đầu vào kích thước hoặc kéo hoặc đường viền trên bản đồ phân vùng ở giữa cửa sổ này.