Hướng dẫn trực tuyến

Cách khám phá phân vùng với NIUBI Partition Editor?

Nếu bạn không chắc chắn ổ đĩa nào là ổ đĩa bạn muốn hoạt động, bạn có thể khám phá trong NPE để xem nội dung của nó.

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng và chọn “Khám phá âm lượng".

Khám phá âm lượng

Bước 2: Bạn sẽ thấy nội dung của phân vùng này trong cửa sổ bật lên.

Nội dung phân vùng