Hướng dẫn trực tuyến

Cách ẩn phân vùng với NIUBI Partition Editor?

bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào phân vùng và chọn “Ẩn âm lượng".

Ẩn âm lượng

bước 2: Xác nhận thao tác này.

Ẩn âm lượng

Sau khi ẩn phân vùng, ký tự ổ đĩa gốc của nó (F :) sẽ bị xóa và có sẵn cho các phân vùng khác. Đây là lý do tại sao ký tự ổ đĩa có thể được thay đổi.

bước 3: Nhấp chuột và quay lại cửa sổ chính, nhấn Apply trên cùng bên trái để thực hiện.