Hướng dẫn trực tuyến

Cách đặt đĩa chỉ đọc với NIUBI Partition Editor?

Lưu ý: thao tác này sẽ không được liệt kê trong Pending Operations để thực thi trong cửa sổ chính của chương trình này.

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào bất kỳ đĩa nào không có Hệ điều hành và chọn “Đặt thuộc tính chỉ đọc".

Đặt chỉ đọc

Bước 2: Xác nhận thao tác này.

Nếu bạn muốn ghi lại tệp vào đĩa này, chỉ cần nhấp chuột phải vào đĩa này và chọn “Xóa thuộc tính chỉ đọc".

Xóa chỉ đọc