Hướng dẫn trực tuyến

Làm thế nào để sử dụng tính năng NPE Surface Test?

Bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào bất kỳ đơn phân vùng, Độc thân Không được gán không gian hoặc toàn bộ đĩa và chọnKiểm tra bề mặt".

Kiểm tra bề mặt

Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chỉ cần nhấn Quét ngay để quét nếu có các thành phần xấu.

Bắt đầu quét

Quá trình quét hoàn tất trong thời gian ngắn, hãy kiểm tra xem có các thành phần xấu được đánh dấu là đỏ Quảng trường.