Hướng dẫn trực tuyến

Cách xem thuộc tính với NIUBI Partition Editor?

BƯỚC 1: Chạy NIUBI Partition Editor, nhấp chuột phải vào bất kỳ phân vùng nào và chọn “Xem các thuộc tính".

Xem các thuộc tính

Bạn sẽ thấy các thông số chi tiết của phân vùng đã chọn.

Thuộc tính phân vùng

Tương tự, bạn có thể nhấp chuột phải vào bất kỳ đĩa nào để xem thuộc tính.

Thuộc tính đĩa