Hướng dẫn trực tuyến

Cách xóa phân vùng với NIUBI Partition Editor?

bước 1: Chạy NIUBI Partition Editor, click chuột phải

  • bất kỳ phân vùng đơn nào và chọn “Xóa sạch khối lượng"
  • bất kỳ Chưa được phân bổ nào và chọn “Xóa không gian chưa phân bổ"
  • toàn bộ đĩa và chọn “Disk Wipe"

Xóa sạch khối lượng

bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chọn phương thức xóa.

Chọn tùy chọn

bước 3: Nhấp chuột OK và quay lại cửa sổ chính, nhấn Đăng Nhập trên cùng bên trái để thực hiện.