Cách gỡ cài đặt

Sau khi thay đổi kích thước phân vùng, bạn có thể gỡ cài đặt NIUBI Partition Editor từ máy tính của bạn và nó sẽ không ảnh hưởng đến kích thước phân vùng đĩa, nhưng trước khi gỡ cài đặt, vui lòng đảm bảo rằng phần mềm không chạy.

Hai cách để gỡ cài đặt NIUBI Partition Editor

Gỡ cài đặt khỏi Bảng điều khiển

1. Hãy mở Bảng điều khiển > Chương trình và tính năng, nhấp chuột phải vào chương trình này và chọn Uninstall / Change.

2. nhấp chuột Gỡ bỏ cài đặt trong cửa sổ bật lên.

Gỡ bỏ cài đặt

3. Bạn sẽ nhận được tin nhắn thành công, nhấp vào Kết thúc, làm xong.

Gỡ cài đặt NPE

Gỡ cài đặt khỏi đường dẫn cài đặt

1. Nhấp chuột phải vào phím tắt của NIUBI Partition Editor trên máy tính để bàn và chọnTìm vị trí tập tin".

2. Nhấn đúp chuột uninst.exe trong cùng một thư mục.

Lưu ý: Nếu bạn không tạo lối tắt khi cài đặt NIUBI Partition Editor, bạn có thể tìm thấy nó trong Start Menu.