<

Phiên bản nâng cấp

Với chênh lệch giá

Phiên bản hiện tại của bạn:


Phiên bản nâng cấp có sẵn:

Chênh lệch giá :?Bạn có thể kích hoạt lại bằng mã cấp phép mới mà không cần tải xuống tệp cài đặt khác. Mở NIUBI Partition Editor, nhấp vào menu trên cùng "Trợ giúp"> "Giấy phép Cập nhật".