Quản lý phân vùng đĩa trong Windows 11

Cập nhật vào: 9 tháng 11 năm 2021

 1. Cách thay đổi kích thước phân vùng trong Windows 11 máy tính xách tay/máy tính để bàn/máy tính bảng?
 2. Cách mở rộng ổ C trong Windows 11 mà không cần cài đặt lại hệ điều hành và chương trình?
 3. Làm thế nào để thu nhỏ khối lượng phân vùng trong Windows 11 máy vi tính?
 4. Cách thu nhỏ phân vùng ổ C trong Windows 11 máy vi tính?
 5. Cách hợp nhất các phân vùng trong Windows 11 máy tính xách tay/máy tính để bàn/máy tính bảng?
 6. Phần mềm quản lý phân vùng miễn phí tốt nhất cho Windows 11 máy tính bàn.
 7. Cách giải phóng dung lượng ổ đĩa trên ổ C trong Windows 11 máy vi tính?
 8. Cách tăng dung lượng ổ C trong Windows 11 mà không mất dữ liệu?
 9. Cách chuyển đổi đĩa MBR sang GPT trong Windows 11 mà không mất dữ liệu?
 10. Cách khắc phục sự cố không thể mở rộng ổ C trong Windows 11 máy vi tính?
 11. Cách mở rộng phân vùng trong Windows 11 máy tính mà không bị mất dữ liệu?
 12. Cách dọn dẹp ổ C trong Windows 11 với tiện ích Disk Cleanup?
 13. Cách khắc phục sự cố đầy / hết dung lượng ổ C trong Windows 11 máy vi tính?
 14. Cách khắc phục sự cố Mở rộng âm lượng chuyển sang màu xám trong Windows 11?
 15. Cách khắc phục sự cố không thể mở rộng phân vùng trong Windows 11 máy vi tính?
 16. Cách di chuyển / thêm / hợp nhất không gian chưa được phân bổ trong Windows 11 máy vi tính?
 17. Cách thêm dung lượng vào ổ C trong Windows 11 mà không mất dữ liệu?
 18. Lý do và giải pháp khi ổ C đầy Windows 11 máy tính bàn.
 19. Cách khắc phục dung lượng ổ đĩa thấp trên ổ C sau khi cập nhật lên Windows 11?
 20. Cách thay đổi kích thước phân vùng (giảm và tăng) trong Windows 11?
 21. Cách di chuyển và mở rộng EFI/ Phân vùng phục hồi trong Windows 11?
 22. Cách tạo nhiều phân vùng hơn trong Windows 11 mà không cần cài đặt lại hệ điều hành?
 23. Phải làm gì nếu không thể thu nhỏ phân vùng trong Windows 11 Quản lý đĩa?
 24. Cách tốt nhất để phân vùng ổ cứng trong Windows 11 máy tính bàn.
 25. Cách di chuyển phân vùng / ổ đĩa vào Windows 11 máy vi tính?
 26. Cách hợp nhất ổ C và D hoặc E trong Windows 11 máy vi tính?
 27. Cách mở rộng phân vùng hệ thống trong Windows 11 mà không mất dữ liệu?
 28. Bản địa và miễn phí Windows 11 công cụ quản lý đĩa.
 29. Cách sao chép phân vùng đĩa trong Windows 11 máy tính xách tay/máy tính để bàn?
 30. Làm thế nào để di chuyển EFI/ Phân vùng phục hồi trong Windows 11/10 máy tính?