ขยายพาร์ติชัน Server 2008

วิธีการขยายพาร์ติชันดิสก์บน Windows Server 2008?

ขยายพาร์ติชั่นดิสก์สำหรับ Windows Server 2008 ในการขยายดิสก์พาร์ติชันสำหรับ Server 2008 การจัดการดิสก์ดั้งเดิมไม่สามารถช่วยคุณได้เนื่องจากไม่สามารถรวมสองพาร์ติชันเข้าด้วยกันหรือขยายไดรฟ์ข้อมูลโดยการลดขนาดอีกพาร์ติชัน คุณต้องการดิสก์ที่เชื่อถือได้ ... Read More

ขยายพาร์ติชัน Server 2008

วิธีการเพิ่มระดับเสียงบน Windows Server 2008 R2?

ขยายระดับเสียงบน Windows Server 2008 บทความนี้แนะนำวิธีการขยายระดับเสียง Windows Server 2008 R2 โดยไม่สูญเสียข้อมูล 3 วิธีในการขยายพาร์ติชันไดรฟ์ด้วยการจัดการดิสก์คำสั่ง Diskpart และซอฟต์แวร์พาร์ติชันดิสก์ เมื่อระบบ C … Read More