Cách thay đổi kích thước phân vùng trên Windows Server 2012?

Thay đổi kích thước phân vùng cho Windows Server 2012 Bài viết này giới thiệu cách thay đổi kích thước của phân vùng đĩa trên Windows Server 2012 mà không làm mất dữ liệu. Điều chỉnh kích thước âm lượng cho Server 2012 chỉ bằng cách kéo và thả. Ổ đĩa C còn ít dung lượng đĩa… Tìm hiểu thêm

Thay đổi kích thước phân vùng Win7

Cách thay đổi kích thước phân vùng trên windows 7 mà không mất dữ liệu?

Thay đổi kích thước phân vùng trên Windows 7 Sau khi chạy Windows 7 máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn trong một thời gian, bạn cần phải thay đổi kích thước của ổ đĩa được phân vùng. Ví dụ: ổ C hệ thống sắp hết dung lượng, vì vậy… Tìm hiểu thêm