Giải phóng không gian đĩa

Làm thế nào để giải phóng không gian đĩa trong Windows Server 2019?

Giải phóng không gian đĩa trên Windows Server 2019 Tương tự như trước Windows phiên bản, ổ đĩa trong Server 2019 cũng hết dung lượng đĩa. Đối với ổ dữ liệu được sử dụng để sao lưu hoặc dự án, bạn có thể chuyển tệp và thay đổi… Tìm hiểu thêm